พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม

 

พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม สำหรับพัดระบายอากาศในโรงงานทำให้โรงงานเย็น ระบบเติมอากาศ เติมอากาศใหม่ภายนอกเข้าสู่ภายในโรงงาน เพิ่มปริมาณออกซิเจน การหมุนเวียนอากาศ โดยใช้พัดลมถังและพัดลมยักษ์พัดระบายอากาศภายในโรงงาน ทั้งดูดเข้าและเป่าออก พัดระบายความร้อนและดูดกลิ่น เหมาะสำหรับระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม


Visitors: 16,111