พัดลมระบายอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

 

รับติดตั้งพัดลมดูดอากาศ โรงงาน พัดลมระบายอากาศโรงงาน 50 นิ้ว ระบายอากาศฟาร์ม ในโรงงาน โรงเรือน เหมาะสำหรับการใช้งานระบายอากาศ ระบายความร้อน ดูดควันและฝุ่นผงขนาดเล็ก ในฟาร์ม การเกษตรต่างๆ โรงเรือนเพาะชำ ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ปริมาณลมมาก มีหลายขนาด ราคาถูก

  
 

 

Visitors: 23,884